Powiat przeciwko likwidacji Sądu Pracy w Biskupcu

Zarząd Powiatu w Olsztynie jako jeden z pierwszych w regionie już 1 lutego zaprotestował głośno wobec zamiaru likwidacji Sądu Pracy w Biskupcu i przeniesieniu go do Sądu Rejonowego w Szczytnie. Stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie trafiło do Krzysztofa Kwiatkowskiego, Ministra Sprawiedliwości.

Władze powiatu zajęły się niekorzystnymi planami resortu sprawiedliwości tuż po opublikowaniu projektu zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. Projekt rozporządzenia zakłada, że Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Biskupcu ma zostać zlikwidowany i przeniesiony do Sądu Rejonowego w Szczytnie. Na posiedzeniu w dniu 1 lutego Zarząd Powiatu podjął stanowisko w tej sprawie.
- Zaproponowane zmiany oceniamy negatywnie i dlatego zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości o ponowną ocenę zasadności przyjętego rozwiązania - mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. - Zmiany ograniczą dostępność do sądu z racji odległości i kosztów potrzebnych na jej pokonanie. Odbyłoby się to kosztem najmniej zamożnej grupy osób, która w Sądzie Pracy dochodzi swoich spraw. Poza tym istniejący obecnie Sąd Pracy w Biskupcu gwarantuje mieszkańcom powiatu olsztyńskiego korzystny dostęp do sądu i uzyskanie w rozsądnym terminie skutecznej ochrony prawnej.
Stanowisko Zarządu Powiatu zostało wysłane 1 lutego do Krzysztofa Kwiatkowskiego, Ministra Sprawiedliwości.

Link do stanowiska Zarządu Powiatu (pełna treść)