Powiat pomoże organizacjom pozarządowym

Kwotą 149 tysięcy zł. samorząd Powiatu Olsztyńskiego wesprze organizacje pozarządowe. W Otwartym Konkursie Ofert ogłoszonym w lutym br. swoje zgłoszenie przesłało prawie 40 podmiotów. 17 kwietnia Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 22 wnioskodawcom.

- Celem konkursu było wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych na rzecz wspólnoty mieszkańców powiatu. Chodzi głównie o działania wpływające na zwiększenie aktywności, kultury i edukacji obywatelskiej oraz podniesienie jakości życia na terenie powiatu – mówi przewodnicząca komisji konkursowej Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński.

W skład komisji weszli członkowie Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Sportu Powiatu Olsztyńskiego oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pod uwagę były brane m.in. atrakcyjność i cykliczność imprezy, zasięg działania, kwalifikacje wykonawców, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy, udział środków własnych lub z innych źródeł na realizację zadania. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej było zdobycie co najmniej 65 punktów na 100 możliwych.

W gronie beneficjentów znaleźli się:
- Bank Żywności w Olsztynie – 20 tys. zł.na „Zbiórki żywności – aktywność mieszkańców powiatu olsztyńskiego”
- Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” - 48 tys. zł. na „Fundusz Stypendialny”
- Fundacja ALBATROS z Bukwałdu – 3 tys. zł. na „Ptasie pogotowie”
- Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie – 5 tys. zł. na projekt „Nasza wiedza chroni dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe”
- Stowarzyszenie „Teatr Prawie Dorosły” z Bartąga – 3 tys. zł. na „X Festiwal Teatrów Amatorskich Pod Brzozą w Bartągu”
- Stowarzyszenie „Nasze Gady” z gm. Dywity – 2,5 tys. zł. na „Festyn Archeologiczny Ósmy – Spotkanie z historią regionu”
- Stowarzyszenie „MELOFANI” z Dywit – 2,5 tys. zł. na „Amatorską orkiestrę dętą” i 1 tys. zł. na projekt „Promujemy młodych twórców”
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Barczewa – 8 tys. zł. na „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie”
- Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie – 2 tys. zł. na „Festiwal Złoty Klon”
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Barczewa – 4 tys. zł. na zadanie „Uchronić kapliczkę warmińską w Ruszajnach dla potomnych”
- Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-Oświatowe „TELEINFO” w Niedźwiedziu – 3 tys. zł. na „Organizację cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej i kameralnej Varmia Gaudet et Cantat w Ramsowie”
- Stowarzyszenie „Nasza Wieś” we Frączkach – 1,6 tys. zł. na „Noc sobótkową we Frączkach”
- Stowarzyszenie „Węgajty” z gm. Jonkowo – 1,4 tys. zł. na „(NIE)WIDZIALNE GRANICE. Festiwal „Wioska Teatralna” 2015 w Węgajtach”
- Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach – 2 tys. zl. na „Łęgajskie klimaty”
- Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” – 1 tys. zł. na zadanie „W kierunku profesjonalizacji”
- Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie – 2 tys. zł. na „XI Spotkania z folklorem ukraińskim”
- Biskupiecka Federacja Sportu – 2 tys. zł. na zadanie „Sportowy Powiat Olsztyński – 2015”
- Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „GALOP” przy ZSR w Smolajnach – 2,5 tys. zł. na „Piknik Jeździecki w Smolajnach”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie – 1,5 tys. zł. na „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Barczewie”
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście – 2 tys. 308 zł. na projekt „My też możemy być mistrzami 2015”
- Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Żardeniki – 1 tys. 846 zł. na „Propagowanie dyscypliny rekreacyjno-sportowej bocce w Powiecie Olsztyńskim – zorganizowanie I Turnieju Powiatu Olsztyńskiego Bocce”
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno – SPRAWNYCH w Jezioranach – 1 tys. 846 zł. na „Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną”.