Powiat funduje sprzęt strażakom

Mundury, detektory wielogazowe, czy piły - to tylko część sprzętu o łącznej_ wartości 70 tys. zł, jaki trafi jeszcze w tym roku  do 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu. Decyzję o przyznaniu dotacji celowej dla strażaków podjął Zarząd Powiatu w Olsztynie.

Zarząd Powiatu w Olsztynie we wtorek 29 listopada już po raz drugi w tym roku dokonał wyboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W pierwszym rozdaniu dofinansowanie w łącznej kwocie 50 tys. zł na zakup sprzętu ratowniczego otrzymało 10 jednostek OSP z powiatu. Teraz dofinansowanie otrzymało 14 jednostek OSP z powiatu po 5 tys. zł każda, co daje łączną kwotę 70 tys. zł.
- Dotacje będą przeznaczone m.in. na zakup tak potrzebnych rzeczy, jak wentylatory oddymiające, detektory wielogazowe, pompy pływające, czy mundury i piły - mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. - Dzięki tym niewielkim inwestycjom na pewno poprawi się bezpieczeństwo przeciwpożarowe.   

Dotacje trafia do następujących jednostek OSP:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Ramsowie na zadanie pn. „Zakup umundurowania na potrzeby OSP w Ramsowie - 5 szt. mundurów typu UPS" - 5.000 zł,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie na zadanie pn. „Zakup torby PSP R1 dla OSP w  Jonkowie" - 5.000 zł,
3. Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzesinie na zadanie pn. „Zakup detektora wielogazowego i agregatu prądotwórczego"  - 5.000 zł,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Waplewie na zadanie pn. „Zakup sprzętu selektywnego alarmowania druhów OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" - 5.000 zł,
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Olsztynku na zadanie pn. „Zakup sprzętu selektywnego alarmowania druhów OSP do działań ratowniczo - gaśniczych" - 5.000 zł,
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku na zadanie pn. „Doposażenie OSP w Sząbruku - zakup wentylatora oddymiającego" - 5.000 zł,
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Biesalu na zadanie pn. „Doposażenie OSP w Biesalu - zakup pompy pływającej" - 5.000 zł,
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Bredynkach na zadanie pn. „Zakup pilarki do drewna oraz piły do betonu i stali" - 5.000 zł,
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kobułtach na zadanie pn. „Wymiana drzwi garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobułtach" - 5.000 zł,
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Świątkach na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego" - 5.000 zł,
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiecewie na zadanie pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ochrony osobistej strażaka" - 5.000 zł,
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Gryźlinach na zadanie pn. „Zakup środków do ograniczania, zbierania i odtłuszczania miejsc rozlewisk olejowych i innych substancji chemicznych" - 5.000 zł,
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Lutrach na zadanie pn. „Zakup aparatu powietrznego" - 5.000 zł,
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie na zadanie pn. „Zakup motopompy pływającej" - 5.000 zł.