Posiedzenie Zarządu Powiatu

01.09.2014
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu przedstawiamy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 197/14 w dniu 2 września 2014 roku:

1. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
2. Sprawy oświatowe.
3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
4. Korespondencja bieżąca.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.