Posiedzenie Zarządu Powiatu

Przedstawiamy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 14/15 w dniu 24 lutego 2015 roku:
1. Spotkanie z Panem Markiem Pietrasem – p. o. Dyrektora Szpitala Powiatowego w Biskupcu.
2. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
3. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
4. Sprawy inwestycyjne Powiatu.
5. Sprawy oświatowe.
6. Korespondencja bieżąca.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.