Posiedzenie Zarządu Powiatu

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Sesji Rady Powiatu w Olsztynie przedstawiamy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 208/14 w dniu 6 listopada 2014 roku: 1. Prace nad projektem budżetu na rok 2015 i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018. 2. Gospodarowanie mieniem Powiatu. 3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.  4. Korespondencja bieżąca. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.