Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 89/12

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na marcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 89/12 w dniu 4  września 2012 roku (początek o godz. 12 w sali nr 206).

Porządek obrad:
Realizacja budżetu Powiatu.
Gospodarowanie mieniem Powiatu.
Sprawy drogowe.
Korespondencja bieżąca.
Sprawy różne i wolne wnioski.