Porozumienie ze szkołą rolniczą na Ukrainie

19 listopada 2015 r delegacja Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach z siedzibą w Dobrym Miescie w składzie: dyrektor szkoły Joanna Maziuk oraz właściciele gospodarstwa rolno-hodowlanego w Garzewku - Genowefa i Krzysztof Olewiński (przewodniczący Rady Rodziców), uczestniczyła w obchodach 60-lecia powstania Horochowskiego Kolegium Rolniczego Lwowskiego Uniwersytetu Agralnego. Przedstawicieli ZSR zaprosił dyrektor kolegium Olech Żelczyk .

Uroczystość odbyła się w siedzibie szkoły w Horochowie - rozpoczęła się mszą w cerkwi szkolnej, a następnie, w auli szkoły , uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również mer miasta Horochowa Wiktor Leonidowicz, wykładowcy i profesorowie Lwowskiego Uniwersytetu oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół rolniczych z Włodzimierza Wołyńskiego i Rożyszcz, a także emerytowani nauczyciele i absolweci szkoły.

Joanna Maziuk wręczyła dyrekcji kolegium list gratulacyjny oraz obraz z widokiem zabytkowej oficyny na terenie kompleksu pałacowego Zespolu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Krasickiego Smolajnach, namalowany przez dobromiejskiego malarza Józefa Stasiewicza .
20 listopada 2015 r. Joanna Maziuk i Olech Żelczyk w obecności mera Wiktora Leonidowicza podpisali porozumienie pomiędzy szkołami. Dotyczy ono szeroko rozumianej edukacji rolniczej, wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej oraz organizacji praktyk zawodowych w gospodarstwach szkoleniowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
W trakcie wizyty na Ukrainie, delegacja Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach zwiedziła też Łuck, w którym mieści się m.in. muzeum ikony wołyńskiej, muzeum poświęcone bohaterom, którzy zginęli na Majdanie oraz średniowieczny zamek Lubarta.

Współpraca powiatowej szkoły z placówkami na Ukrainie rozpoczęła się w 2002 roku. Od tego czasu, co roku kilkunastu uczniów z Ukrainy przebywa w Polsce na wakacyjnych praktykach szkoleniowych w wybranych gospodarstwach rolno-hodowlanych oraz bierze udział w zajęciach integracyjnych z młodzieżą z Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, zwiedza najlepsze gospodarstwa rolników indywidualnych, instytucje rolnicze, poznaje zabytki regionu Warmii i Mazur.