Ponad 4 miliony złotych na remonty dróg w powiecie

W Kieźlinach 28 sierpnia oficjalnie wojewoda warmińsko-mazurski przekazał staroście olsztyńskiemu „czek” na kwotę 4 247 935, 91 złotych z przeznaczeniem na remonty aż 18 odcinków dróg w powiecie olsztyńskim. – Jestem przekonany, że przebudowane, lepszej jakości drogi, znacząco wpłyną na komfort jazdy mieszkańców – mówił Artur Chojecki, wręczając promesę.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po cztery inwestycje będą realizowane w gminach Barczewo i Dywity, dwie w Purdzie, po jednej w Biskupcu, Gietrzwałdzie, Jonkowie, Jezioranach, Kolnie, Olsztynku i Stawigudzie.

– Nie są do długie odcinki, bo tylko fragment naszej drogi 1441N Stawiguda-Pluski ma 1,5 km, ale ważne z punktu widzenia mieszkańców i dostępności komunikacyjnej w większości niewielkich miejscowości, w których prowadzone będą prace – zaznacza Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Lista tych remontów, obejmujących niecałe 6,8 km dróg, jest też wypadkową możliwości finansowych poszczególnych samorządów, które do pieniędzy Funduszu muszą dołożyć tzw. wkład własny. Powiat ze swojego budżetu przeznaczył na ten cel ponad 2,2 mln zł, a gminy – na ile pozwalały im możliwości finansowe – od 30 do 860 tys. zł.

 

Dofinansowane odcinki dróg:

lp.

gmina

droga

odcinek

długość [km]

1.        

Barczewo

1464N

Olsztyn Dzierzki

0,15

2.        

1994N

Barczewo - Prejłowo

0,285

3.        

1455N

Łęgajny - Barczewko

0,07

4.        

1467N

Barczewo - Silice

0,03

5.        

Biskupiec

1487N

Biesówko

0,9

6.        

Dywity

1449N

Kieźliny

0,2

7.        

1501N

Dywity - Brąswałd

0,9

8.        

1993N

Tuławki - Tęguty

0,3

9.        

1993N

Tuławki - Maruny

0,03

10.     

Gietrzwałd

1370N

Gietrzwałd - Tomaszkowo

0,065

11.     

Jeziorany

1475N

Derc-Kronowo

0,15

12.     

Jonkowo

1203N

Pupki

0,46

13.     

Kolno

1495N

Kolno - Bęsia

0,6

14.     

Olsztynek

1425N

Podlejki - Olsztynek

0,13

15.     

Purda

1468N

Przykop

0,4

16.     

Purda

1468N

Nowa Wieś

0,6

17.     

Stawiguda

1441N

Stawiguda - Pluski

1,5

zdj. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki