Pomału gromadzimy rezerwy

Wprawdzie liczba zarażonych koronawirusem w powiecie olsztyńskim ostatnio nie wzrasta, ale ryzyko nawrotu pandemii jest cały czas realne. Stąd też obecne działania Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa zaczynają pomału koncentrować się już na tworzeniu rezerw środków i materiałów ochrony osobistej na wypadek pojawienia się nowej fali zachorowań.

– Po pierwszym etapie perturbacji związanych z pozyskiwaniem na bieżące potrzeby środków dezynfekcyjnych, rękawic, maseczek, przyłbic i kombinezonów, obecnie nie ma z tym już większych problemów – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Wszystkie nasze służby, jednostki organizacyjne powiatu, jak i nasze placówki służby zdrowia i opieki społecznej mają je w wystarczających dla ich potrzeb ilościach, a ich zapasy są stale uzupełniane. Dlatego pomału możemy już gromadzić rezerwy na „czarną godzinę".

W pełni wyposażone są także powiatowe domy pomocy społecznej, obecnie traktowane jako miejsca podwyższonego ryzyka, ze względu na podeszły wiek większości ich podopiecznych i ich stały kontakt z pracownikami medycznymi, pracującymi często również w innych placówkach.

Dlatego też, na wypadek ewentualnego pojawienia się w nich koronawirusa, powiatowe DPS-y w ostatnich dniach doposażone zostały także w specjalistycznych sprzęt ochronny w postaci kombinezonów, gogli, wysokiej klasy masek, zapas środków do dezynfekcji tak osobistej, jak i pomieszczeń.

Także na ich potrzeby przekazaliśmy część z tysiąca specjalistycznych masek zakupionych przez starostwo w Chinach, do domów pomocy społecznej i innych placówek socjalnych oraz oświatowych trafiła też część z ponad tysiąca litrów spirytusu przekazanego nam przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie, jak również płyn do dezynfekcji powierzchni przekazany przez Konfederację Pracodawców Lewiatan. We własnym zakresie przygotowujemy jeszcze kilkadziesiąt przyłbic – dodaje Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego olsztyńskiego starostwa, działającego w ramach Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa.

Reszta środków kupowanych przez RCB lub też pozyskiwanych przez Powiat z innych źródeł pozostaje w dyspozycji Centrum, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby powiatowych placówek i instytucji, jak i stanowi żelazną rezerwę na wypadek pojawienia się nowych ognisk epidemii.

Na ostatniej sesji radni podjęli też decyzję o przeznaczeniu kwoty ponad 158 tys. złotych na zakup wyposażenia do magazynu kryzysowego RCB, na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych na terenie gmin powiatu olsztyńskiego.

Na zdjęciu: Marek Nowogrodzki, wiceprezes dobromiejskiej firmy DFM Sp. z o.o., przekazuje staroście olsztyńskiemu Andrzejowi Abako pierwszą transzę dwóch tysiące maseczek uszytych przez pracowników firmy.