POLSKO-NIEMIECKIE FORUM KOBIET

W dniach 16.05.-19.05.2019 w Osnabrück odbyło się drugie spotkanie polsko-niemieckiego Forum Kobiet, współfinansowane przez Powiat Osnabrück, Powiat Olsztyński oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tegoroczne spotkanie poświęcone było tematowi przemocy w rodzinie.

Jednym z tematów przewodnich istniejącego już 20 lat partnerstwa między powiatami olsztyńskim i Osnabrück stało się zainicjowane w 2017 roku przez Alicję Wąsik - prezeskę Stowarzyszenia "Nasza Wieś" z Dywit, Forum Kobiet, skupiające mieszkanki obu powiatów różnych grup wiekowych.
Po powitaniu przez starostę niemieckiego dr Michaela Lübbersmanna dr Lidia Willan-Horla z UWM w Olsztynie przedstawiła słuchaczkom zarys ogólnej sytuacji w Polsce, konstatując, że przemoc jednak "ma płeć". Olga Barbje z Poradni dla Kobiet w Osnabrück ukazała podobne porównanie dla strony niemieckiej. Drugiego dnia można było wysłuchać jeszcze bardziej konkretnych danych w wykładzie nadkomisarz policji pionu kryminalnego z Inspektoratu Policji w Osnabrück w stanie spoczynku - Moniki Holtkamp, oraz przedstawicielki naszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Agnieszki Dziewiur.
Podczas ww. wykładów żywym zainteresowaniem cieszył się temat Niebieskiej Karty, która okazała się być po części podobnym rozwiązaniem jak niemiecka Lista Kontrolna – przy czym ubolewano nad tym, że polskie rozwiązanie nie funkcjonuje na chwilę obecną w systemie cyfrowym. Ponadto okazało się, że posiadamy również podobne telefony zaufania i miejsca w Domach dla Kobiet i że podejmowane działania po obu stronach przynoszą wiele dobrych efektów – czy to poprzez utworzenie tzw. stałych lub spontanicznych "konferencji w sprawie" po stronie niemieckiej czy przez funkcjonujące u nas podobne sieci współpracy wszelkich organów, urzędów, ośrodków pomocy, instytucji i fundacji, policji, prokuratury, sądów, pracowników socjalnych, pedagogów i pielęgniarek szkolnych i wielu wielu innych.
- W obu krajach jednak nadal konieczna jest praca u podstaw – podsumowała po zakończeniu konferencji wicestarosta olsztyński Joanna Michalska – musimy nadal starać się podnosić świadomość społeczną w tym zakresie, tak aby coraz szersze grono ludzi nie odwracało głowy, gdy obok – u sąsiadów, w szkole, na ulicy czy we własnej rodzinie - dzieje się przemoc, że musimy silniej działać na rzecz zmiany mentalności w naszych krajach, aby ofiary przemocy oprócz strachu przed jej kolejnym uderzeniem nie obawiały się dodatkowo wykluczenia i stygmatyzacji, lecz aby czuły wsparcie.