Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej

Burmistrz i nowo wybrani radni złożyli ślubowanie podczas pierwszej sesji w VIII kadencji lokalnego samorządu.

23 listopada o godz. 11:00 w auli Zespołu Szkół, odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Obradom pierwszej sesji przewodniczył radny senior Ryszard Zieliński.

Zaświadczenie potwierdzające wybór Burmistrza Biskupca otrzymał Kamil Kozłowski, który złożył ślubowanie na kolejną – 5-letnią kadencję samorządu.

Piętnastu Radnych nowej kadencji odebrało zaświadczenia i złożyło ślubowanie o treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Mogli też dodać słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

Radni VIII kadencji:

Krzysztof Cieślak
Andrzej Staszak
Ryszard Zieliński
Sylwia Iwańska
Janusz Szczawiński
Michał Skrajnowski
Marek Staniszewski
Marcin Matwiejec
Katarzyna Modlak
Paweł Gacioch
Alina Radziszewska
Mariusz Gutowski
Elżbieta Kostka
Angelika Zygmuntowicz
Dudzic Tomasz

Wśród kolejnych punktów obrad znalazły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Biskupcu. Jednomyślną decyzją radnych stanowisko przewodniczącego objęła Alina Radziszewska, a stanowiska wiceprzewodniczących – Marcin Matwiejec i Paweł Gacioch. Wybrano również skład komisji Rady Miejskiej:
Komisja Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki, Opieki Społecznej i Zdrowia, w której skład wchodzą radni: Janusz Szczawiński – przewodniczący komisji, Michał Skrajnowski, Sylwia Iwańska, Marcin Matwiejec, Paweł Gacioch, Andrzej Staszak, Ryszard Zieliński.

Komisja Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej, Budowlanej, Gospodarki Terenami, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w której skład wchodzą radni: Elżbieta Kostka – przewodnicząca komisji, Marek Staniszewski, Mariusz Gutowski, Krzysztof Cieślak, Angelika Zygmuntowicz, Katarzyna Modlak, Tomasz Dudzic.

Komisja Rewizyjna, w jej skład wchodzą radni: Mariusz Gutowski – przewodniczący komisji, Krzysztof Cieślak, Sylwia Iwańska, Andrzej Staszak, Michał Skrajnowski.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w jej skład wchodzą radni: Sylwia Iwańska – przewodnicząca komisji, Andrzej Staszak, Janusz Szczawiński, Angelika Zygmuntowicz, Elżbieta Kostka.