Pielęgniarka i położna z Dywit wyróżnione

Wspaniałe informacje nadeszły z uroczystej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, która odbyła się w poniedziałek 13 maja w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie Panie niosące pomoc pacjentom: pielęgniarka Halina Kulas i położna Iwona Kaczyńska z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach.

- Jestem dumna, że spośród prawie 9 tysięcy pielęgniarek i położnych z Warmii i Mazur docenione i zauważone zostały również nasze Panie z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach - komentuje Beata Ostrzycka, dyrektor placówki w Dywitach.

Położna Iwona Kaczyńska została wyróżniona m.in za rozwój świadczeń położnej w środowisku wiejskim, wprowadzenie nowatorskiej opieki nad kobietą ciężarną oraz kobietą w różnych okresach życia, a także nad noworodkiem w środowisku domowym. Natomiast pielęgniarka Halina Kulas zdobyła wyróżnienie za wprowadzenie nowatorskich metod leczenia i pielęgnacji trudno gojących się ran w środowisku domowym, inicjowanie opieki nad pacjentem niesamodzielnym i długotrwale nieuruchomionym w środowisku domowym, a także nowatorskie interwencje pielęgniarskie realizowane w domu chorego.

Iwona Kaczyńska jest położną od blisko 30 lat. Posiada tytuł zawodowy mgr położnictwa, ma ukończoną specjalizację z zakresu pielęgniarstwa położniczego. Każdego roku podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach i kursach organizowanych w całej Polsce, a poświęconym standardom opieki położniczej. Jako jedyna położna w naszym regionie realizuje program profilaktyki raka szyjki macicy na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjentki będące pod opieką Pani Iwony Kaczyńskiej mają możliwość wykonania badania KTG, które w gminnej przychodni jest badaniem bezpłatnym realizowanym przez położną rodzinną. Iwona Kaczyńska działa na rzecz programu wspierania laktacji i naturalnego karmienia piersią. Cyklicznie prowadzi od kilku lat szkolenia pod hasłem ,,Dbamy o nasze Mamy” dla mieszkanek gminy Dywity.

Halina Kulas posiada 30 letni staż pracy. Posiada specjalizację z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Ponadto doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnych formach kształcenia podyplomowego. Jest osobą miłą, ciepłą i bardzo lubianą przez pacjentów, którymi się opiekuje.

Gala zakończyła się recitalem piosenek Magdaleny Steczkowskiej.fot. Gmina Dywity