Pamiątka regionu Warmii i Mazur - konkurs

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu "Pamiątka regionu Warmii i Mazur". Celem inicjatywy jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości: I Nagroda - 5 tys. zł, II Nagroda- 3 tys. zł, III Nagroda - 2 tys. zł.
Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce: Turystyka i Promocja.