Otwarty Konkurs Ofert - wyniki

Zarząd Powiatu w Olsztynie rozstrzygnął Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

 
Beneficjentami zostają:

  • Fundacja “Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
   Nazwa zadania: „Fundusz Stypendialny”
   Kwota dotacji: 48 000,00 zł.

 

  •  Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn
   Nazwa zadania: „Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2021”
   Kwota dotacji: 5 000,00 zł

 

  •  Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn
   Nazwa zadania: „Zbiórka żywności – cykliczna współpraca organizacji na rzecz mieszkańców powiatu olsztyńskiego”
   Kwota dotacji: 20 000,00 zł

 

  •  Archidiecezja Warmińska, ul. Pieniężnego 22, 10 – 006 Olsztyn
   Nazwa zadania: „Badania architektoniczne oraz badania uzupełniające konserwatorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Dworsko – Pałacowego w Smolajnach”
   Kwota dotacji: 100 000,00 zł

 

  •  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno – SPRAWNYCH, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany
   Nazwa zadania: „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”
   Kwota dotacji: 3 500,00 zł

 

  •  Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie, Głotowo 38,  11-040 Dobre Miasto
   Nazwa zadania: „Konserwacja grup figuralnych kaplic Kalwarii Warmińskiej w Głotowie”
   Kwota dotacji: 30 000,00 zł

 

  •  Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn
   Nazwa zadania: „Wdrażanie nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji oraz zwiększanie efektywności działań edukacyjnych na rzecz uczniów szkół wchodzących w skład Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach”
   Kwota dotacji: 6 500,00 zł

 

  •  Lokalna Organizacja Turystyczna „Pogranicze Warmii i Mazur”, Przykop 12A, 11-030 Purda
   Nazwa zadania: „Orientuj się w gminie Purda – rajd ekologiczny”
   Kwota dotacji: 3 000,00 zł