Otwarty Konkurs Ofert dla NGO - rozstrzygnięcie

Zarząd Powiatu w Olsztynie rozstrzygnął Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

Zgodnie z decyzją Zarządu beneficjentem dotacji w wysokości 20 tys. zł jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POJEZIERZE, ul. Kołłątaja 2, 10 – 035 Olsztyn. Nazwa zadania: „NOWE ŻYCIE W STARYCH MURACH – Galeria Sztuki SYNAGOGA w Barczewie w słowach i obrazach”.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 144/6/2021 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2021 r.  w sprawie realizacji zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2021.

Otwarty Konkurs Ofert 2021 zestawienie

Zestawienie zlozonych ofert 2021_Punktacja końcowa