Otwarty Konkurs Ofert 2016

08.04.2016
Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza kolejny Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016. Środki można pozyskać na działania związane z promocją zdrowego trybu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii oraz na imprezę prezentującą dorobek amatorskich grup teatralnych z powiatu. Ponowne wszczęcie procedur konkursowych spowodowane jest brakiem zgłoszeń w tych kategoriach w poprzednim terminie.

Celem konkursu jest wyłonienie i finansowe wsparcie projektów, dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Olsztyńskiego, podejmowanych przy współpracy i na rzecz mieszkańców powiatu, zwłaszcza w zakresie sportu, kultury, edukacji obywatelskiej oraz podniesienia jakości życia w powiecie.
Wysokość dotacji na realizację zadań publicznych w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok wynosi 4500 zł. Na działania związane z promocją zdrowego trybu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii zostało przeznaczonych 1,5 tys. zł, a na imprezę lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z powiatu - 3 tys. zł. Ważne jest, aby zadanie wykonane było na obszarze powiatu olsztyńskiego i zakończyło się w 2016 roku.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w Otwartym Konkursie Ofert powinny złożyć wymagane dokumenty do dnia 29 kwietnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Olsztynie - sekretariat, pokój 201, lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, plac Bema 5 10-506 Olsztyn z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert 2016”.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego "Otwarty Konkurs Ofert 2016"