Otwarte Drzwi w MOPS w Dobrym Mieście

Osoby zainteresowane problemem przeciwdziałania przemocy zachęcamy do skorzystania z akcji "Otwartych drzwi" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście. 1 grudnia w godz. 9:00 - 13:00 w siedzibie MOPS (ul. Olsztyńska 3 w Dobrym Mieście) do Państwa dyspozycji będą psycholog, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Akcję organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i MOPS w Dobrym Mieście w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka”.