Ośrodek w Żardenikach ze sprzętem do SI

Wkrótce dzieci z gminy Jeziorany będą mogły korzystać z terapii integracji sensorycznej bez konieczności wyjeżdżania do sąsiednich gmin. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach kończy wyposażanie sali SI.

Zakup specjalistycznego sprzętu terapeutycznego umożliwiła realizacja projektu „Nasza sala, nasze piłki, nasze zdrowie”, który dofinansowała Fundacja PZU. Skorzystają z niego zarówno podopieczni SOSW, jak i dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego uczestniczące w zajęciach wczesnego wspomagania. – Dotychczas dzieci z zaburzeniami sensorycznymi nie miały możliwości terapii w gminie. Pomoc fundatora ułatwiła stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla najmłodszych. Teraz mogą uczestniczyć w darmowych zajęciach wczesnego wspomagania – mówi dyrektor SOSW Anna Chyżyńska.

Skuteczność terapii  SI zależy od czasu jej rozpoczęcia. Im wcześniej zaczyna się pracę,  tym efekty są lepsze. - Stymulacja dziecka w zakresie integracji sensorycznej jest procesem długotrwałym i musi być prowadzona systematycznie z użyciem właściwie dobranego sprzętu. Dlatego też spodziewamy się, że formy terapii przyniosą założone efekty - ocenia Krystyna Filipczyk, terapeuta SI. - Oczekujemy, że dzięki zajęciom uczniowie poprawią swoją samoocenę i wiarę w siebie. Już zwiększyło się zaangażowanie dzieci w podejmowanie nowych działań, ponieważ poprawiła się ich motoryka, równowaga oraz koordynacja ruchowa. Zabawy z odpowiednio dostosowanymi pomocami i sprzętem pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci, szczególnie tych uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania. Nowy sprzęt przyczyni się  m.in. do zmniejszenia nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i objawów nadpobudliwości psychoruchowej. Dzieci uczestniczące w zajęciach SI będą w stanie kontrolować swoje reakcje na otoczenie, poprawi się ich koncentracja i skuteczność wykonywania poleceń. Skuteczna terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego ułatwi im rozpoczęcie nauki szkolnej i osiągnięcie sukcesu w szkole. Dzięki zakupowi dodatkowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy terapeutycznych stworzyliśmy w Ośrodku nowoczesną salę do terapii SI.

  IMG_3307  IMG_3343