Ogólnopolski przegląd twórczości patriotycznej

Pod hasłem "Dałeś mi, Panie, zbroję!" Zespół Szkół w Dobrym Mieście organizuje "Ogólnopolski przegląd twórczości patriotycznej". Impreza odbędzie się 7 listopada 2014 o godz. 11 w Auli im. Przemysława Gintrowskiego ZS w Dobrym Mieście. Pomysłodawcom przyświeca idea uczczenia Święta Niepodległości poprzez stworzenie międzypokoleniowej przestrzeni spotkania i wyrażania subiektywnego obrazu uczuć patriotycznych. Przegląd jest imprezą otwartą - dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych. Zadaniem uczestników jest wyrażenie swojej wizji patriotyzmu w formie muzycznej, plastycznej lub literackiej.

Szczegóły na stronie internetowej Zespołu Szkół w Dobrym Mieście: www.zsdm.edu.pl

plakat Gintrowski