Odznaczenia honorowe

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie wręczyła odznaczenia rzemieślnicze.

1 grudnia 2018 r. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie celebrowała uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie trwania uroczystości biskupiecki Cech Rzemiosł Różnych otrzymał honorową odznakę w postaci szabli, która jest wierną kopią polskiej szabli oficerskiej z 1922 r. Na ostrzu szabli znajduje się ręcznie kuty roślinny ornament i polski orzeł w koronie. Z prawej strony wygrawerowany jest napis: Bóg Honor Ojczyzna, z lewej zaś wykuta jest nazwa organizacji rzemieślniczej uhonorowanej tą odznaką. Jest to najwyższe honorowe odznaczenie w rzemiośle. W ten sposób Cech został uhonorowany za wspaniałe pielęgnowanie tradycji rzemieślniczych w mieście.

18 osób otrzymało również medale za zasługi dla rzemiosła Warmii i Mazur. Jednym z uhonorowanych był także burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, który otrzymał Wojewódzką Honorową Odznakę Rzemiosła-Srebrny Medal Za Zasługi dla Rzemiosła Warmii i Mazur. Medal przyznawany jest m.in. działaczom politycznym, gospodarczym, społecznym i naukowym za szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła.