Objazdy w Tłokowie i Nowej Wsi

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że roboty budowlane prowadzone na drogach powiatowych w dn. 9-20 czerwca 2016r. mogą powodować utrudnienia w ruchu. Na czas remontów odcinki dróg zostaną zamknięte, a wprowadzone będą objazdy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach prowadzenia prac i stosowanie się do oznakowania.

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1422N na wysokości miejscowości Tłokowo (gm. Jeziorany) droga zostanie zamknięta na czas układania asfaltu, czyli od czwartku 9 czerwca do poniedziałku 13 czerwca (z wyłączeniem niedzieli) w godz. 8:00-17:00. W miarę możliwości droga będzie otwierana dla ruchu etapami, przygotowane też zostały objazdy.

Plan objazdów:
objazd Tłokowo
Do pobrania: objazdy w Tłokowie

 

Od 13 czerwca z kolei zamknięta będzie droga powiatowa 1468N w miejscowości Nowa Wieś (gm. Purda), gdzie będzie realizowany remont przepustu. Roboty budowlane będą trwały ok. 7 dni.
Mapa objazdów:
objazd Nowa Wieś

objazdy Nowa Wies