Numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą składać od środy 16.03.2022 r.

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

  • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
  • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego


oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Co musisz przygotować

 
  • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.

  • Dane, które wpiszesz we wniosku:

    • imię i nazwisko,

    • data i miejsce urodzenia,

    • kraj urodzenia i obywatelstwo,

    • data wjazdu do Polski,

    • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,

    • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
  • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.


Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.


Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
Szczegółowe informacje na portalu gov.pl