Nowa droga w Pęglitach

W Pęglitach odbywa się asfaltowanie drogi. Trudności z przejazdem będą jeszcze występowały w piątek i sobotę (12-13 października).
Jest to zadanie pn.”Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit” realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Umowę na realizację tej inwestycji podpisano 08.06.2018r.
Wartość zadania- 949681,88 zł
Wkład własny- 548231,88 zł
Dofinansowanie- 401450 zł