Niepełnosprawni na rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienie wspomagane... To niektóre z tematów organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konferencji pn. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”. Konferencja odbędzie się 3 października w Warmiński Hotel & Conference w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 1 w godzinach 10.00 - 15.00 (rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.00).

Konferencja organizowana jest w ramach projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

Tu można pobrać szczegółowy program konferencji_Olsztyn.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom/czkom tematyki sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich dużego potencjału możliwego do wykorzystania na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana rola oraz znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie warmińsko-mazurskiego rynku pracy oraz nowe rozwiązania krajowe ujęte w znowelizowanej „Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, z których mogą korzystać zarówno pracodawcy, jak i osoby niepełnosprawne. Kolejnym tematem będzie zatrudnienie wspomagane jako efektywny instrument wprowadzania na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Ponadto przedstawiciele instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz organizacji pozarządowych zaprezentują dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o potwierdzenie obecności w terminie do 30 września 2014 na adres e-mail: kroguska@pfron.org.pl

Tu można pobrać formularz zgłoszeniowy .