Nasze partnerstwo jest żywe

05.07.2024

Zacieśnia się przyjaźń polsko-ukraińska w powiatach olsztyńskim i rówieńskim. W starostwie powiatowym 5 lipca została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Biskupiec i wspólnotą terytorialną Aleksandrii. Podpisana została też deklaracja dalszej współpracy między Dobrym Miastem i Kostopolem.

Partnerstwo polsko-ukraińskie w powiecie jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2003 r. przez samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który zawarł porozumienie o współpracy z Obwodem Rówieńskim. W lipcu ubiegłego roku samorząd Powiatu Olsztyńskiego podpisał umowę o partnerstwie z Powiatem Rówieńskim. Starostowie olsztyński i rówieński wyłonili spośród swoich gmin te podobne do siebie pod względem wielkości terytorium, gospodarczym, czy specyfiki – turystycznej lub rolniczej, proponując im współdziałanie.

- Ubiegłoroczne zawarcie partnerstwa Powiatów Olsztyńskiego z Rówieńskim owocuje rozpoczęciem współpracy na poziomie gmin, które otwarcie podchodzą do współpracy z Ukrainą. Nasze partnerstwo jest żywe. Dotyczy wymiany doświadczeń, współpracy instytucji i stowarzyszeń po obu stronach, a także służy wsparciu młodych mieszkańców – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński. Wspomniał także o rozpoczętej kilka dni temu w powiecie wizycie 25-osobowej grupy ukraińskich dzieci, które straciły bliskich wskutek działań wojennych.

- Wojna to nie jest tylko pole walki. Wojna to również troska o rodziny poległych i ich dzieci. To ochrona obiektów infrastruktury, które bez cienia żalu niszczy wróg każdego dnia. To codzienna praca organów miejscowych i państwowych. I w tym celu jesteśmy tu dziś. Mówi się, że przyjaciół poznajemy w biedzie. Polacy jako jedni z pierwszych wyciągnęli do nas dłoń. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję – powiedział Vasyl Tymoshchuk, przewodniczący Rady Powiatu Rivieńskiego. W skład delegacji ukraińskiej weszli także Wołodymyr Leonow – pierwszy zastępca szefa Administracji Państwowej Obwodu Rivieńskiego, Dmytro Lysenko – kierownik spraw Rady Powiatu Rivieńskiego i Oleksandr Huts – naczelnik  wspólnoty terytorialnej Aleksandrii.

Umowę Gminy Biskupiec ze wspólnotą terytorialną Aleksandrii podpisali burmistrz Kamil Kozłowski i naczelnik wspólnoty Oleksandr Huts. Burmistrz Dobrego Miasta Beata Harań podpisała z kolei deklarację dalszej współpracy w Kostopolem. Oba miasta zawarły porozumienie o partnerstwie już w 2007 roku. Po niedawnych zmianach administracyjnych w Ukrainie, nastąpiła konieczność  sporządzenia nowej dokumentacji.

Toczą się rozmowy dotyczące zawarcia kolejnych partnerstw gmin z terenu powiatu olsztyńskiego z odpowiednikami po stronie ukraińskiej.