Nagrodzeni laurem

Laur „Najlepszy z Najlepszych” stworzono, by uhonorować tych mieszkańców Warmii i Mazur, którzy nie tylko osiągają sukcesy, ale też swoją postawą i działaniem tworzą dobre wzorce, wskazują kierunki, inspirują innych do działania.

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie podczas XVI gali Laur „Najlepszym z Najlepszych“ marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wyróżnił osoby, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z regionu, które w 2018 roku osiągnęły sukces, rozsławiając Warmię i Mazury w Polsce i na świecie.

W tym roku wśród nagrodzonych znalazł się Andrzej Małyszko z Rusi otrzymując wyróżnienie w kategorii "Osobowość", Natomiast w kategorii "Innowacje i rozwój" wyróżnienie otrzymała Firma ALNEA ze Stawigudy oraz firma G2V Energia - Macieja Kędzierskiego mieszkańca Stawigudy.

 

foto: gazetaolsztynska.pl