Mają cel - Mistrzostwa Polski

Zespół Szkół w Olsztynku wprowadził kolejną innowację pedagogiczną. Jest to "Wychowanie wodne", które będzie realizowane w klasie mundurowej I Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kaczmarskiego. Uczniowie mają ambitny plan - udział w Mistrzostwach Polski w klasie DZ, które odbędą się w dniach 14-16 sierpnia w Giżycku. 2 maja 2015 młodzież dokonała prac bosmańskich i przygotowała łódź do wodowania.

Wychowanie wodne jest kontynuacją dotychczasowych wysiłków związanych z prowadzeniem przez szkołę klasy mundurowej. Program jest tak skonstruowany, że umożliwia młodzieży wszechstronny rozwój, niezależnie od dotychczas nabytych umiejętności w tym zakresie. Uczniowie dzięki zawartemu porozumieniu, będą mogli nieodpłatnie korzystać z bazy i sprzętu Ośrodka Wypoczynkowo – Szkoleniowego „Perkoz”.

Jak mówi opiekun klasy i pomysłodawca nowych zajęć, Dorota Linkiewicz, chodzi o stworzenie uczniom warunków do realizowania się w szeroko pojętej kulturze fizycznej. - Celem zajęć jest znajomość prozdrowotnych, kulturowych i utylitarnych aspektów kultury fizycznej oraz właściwe ich wykorzystanie. Młodzież ma uczestniczyć nie tylko w wychowaniu fizycznym, ale w całej kulturze fizycznej, co przyniesie efekty w formie integracji klasy, rozbudzeniu potrzeb ruchowych i w nabyciu nawyku aktywnego wypoczynku na całe życie - mówi nauczycielka.

Młodzież będzie się szkolić w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalić umiejętność pływania i nurkowania, prawidłowego posługiwania się sprzętem pływającym, da podstawy do pozytywnych zachowań nad zbiornikami wodnymi. To nie jedyne plusy zajęć... – Chodzi też o wpojenie uczniom zasad bezpiecznego korzystania ze środowiska, umiejętności współistnienia z innymi ludźmi korzystającymi z rekreacji nad wodą i zainteresowanie sportami wodnymi. Nowe pasje takie jak pływanie, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing, nurkowanie mogą chronić młodych ludzi przed przyjęciem złych postaw życiowych – przekonuje Dorota Linkiewicz.