Konsultacje z rodzinami zastępczymi

Około 20 rodzin zastępczych z powiatu uczestniczyło w konsultacjach z władzami powiatu na temat realizowania nowych zapisów ustawy o pieczy zastępczej. - Mimo, że ustawodawca nie zapewnił finansowania, to znaleźliśmy w budżecie ponad 600 tys. zł, żeby w pierwszym rzędzie zrekompensować koszty utrzymania dzieci w rodzinach - mówi starosta Mirosław Pampuch. 

_

Konsultacje z rodzinami zastępczymi odbyły się w piątek 13 stycznia. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz powiatu w osobie starosty Mirosława Pampucha, dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także ponad 20 rodzin zastępczych z powiatu. Starosta przedstawił rodzinom na jakie finansowe świadczenia wynikające z nowelizacji ustawy mogą liczyć ze strony powiatu.
- Powiat znalazł w budżecie pieniądze na miarę swoich możliwości - mówi starosta Mirosław Pampuch. - W pierwszym rzędzie środki trafią na zrekompensowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W dalszej kolejności zasilane będą potrzeby remontowe, dopłata do czynszu i kosztów oraz zatrudnianie osób do pomocy w rodzinach. Mimo, że ustawodawca nie zapewnił finansowania ustawie, to znaleźliśmy w budżecie ponad 600 tys. zł na realizację nowych świadczeń. Wiem, że są takie powiaty, które nie zarezerwowały żadnych pieniędzy i nie będą realizować zapisów nowej ustawy. 
Arkadiusz Paturej, dyrektor PCPR wyjaśniał szczegóły przyznawania świadczeń i zachęcał rodziny zastępcze do uczestnictwa w projekcie systemowym „Powiat Olsztyński aktywizuje".
- Biorąc udział w projekcie rodziny uzyskują specjalistyczne wsparcie dla problemów wychowawczych - mówi Arkadiusz Paturej.
W dyskusji rodzice zastępczy pytali m.in. o szczegółowe kwestie związane z urlopami, remontami, a także zatrudnianiem osób do pomocy w domu.
- Liczę, że dzięki takim konsultacjom wypracujemy wspólnie z rodzinami wszystkie szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń i pomocy - mówi Arkadiusz Paturej. 

_