Konkurs o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego EKES

Konkurs o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego

Po raz dziesiąty Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli organizuje konkurs o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego dla wszystkich organizacji, instytucji, które promują wartości europejskie, tożsamość i dziedzictwo kulturowe w Europie.

Tematyka jest bogata. Po spełnieniu warunków każdy może aplikować. Data składania kandydatur to 7 września 2018 roku. Lista z warunkami udziału w konkursie znajduje się na stronie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego www.eesc.europa.eu  w zakładce Nagroda 2018 społeczeństwa obywatelskiego.

Pytania można kierować do Biura Przedstawicielstwa KE w Warszawie lub do:

Małgorzata Wasilenko

Director

Regional Office of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in Brussels

East Poland House

Avenue de Tervueren 48

1040 Brussels, Belgium
tel. 0032 2 738 02 26

VOIP 0048 89 521 91 66
fax  0032 2 735 33 20

 

PL Nagroda dla Spoleczenstwa obywatelskiego 2018