Konferencja praw dziecka

Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak zaprasza w środę 8 listopada o godz. 10:00 na Konferencję praw dziecka, która odbędzie się w sali sesyjnej w starostwie.

Spotkanie dotyczyć będzie problematyki przestrzegania praw dziecka w sferze obejmującej prawa do wychowania w rodzinie. Szkolenie kierowane jest do grup zawodowych pracujących z rodzinami biologicznymi oraz zastępczymi, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ośrodka adopcyjnego oraz samych rodzin zastępczych.