Koncert Patriotyczny w Stawigudzie

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, Gmina Stawiguda oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie zapraszają w piątek 8 listopada na Koncert Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości.

Celem koncertu jest krzewienie patriotyzmu oraz promowanie twórczości patriotycznej. Integracja społeczności lokalnej, zacieśnianie więzi rodzinnych, inspirowanie do aktywności artystycznej, wzmocnienie kompetencji społecznych i kulturalnych.

Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek oraz wspaniałą artystyczną atmosferę.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie - godz. 17:00.