KOLEJNY CERTYFIKAT DLA SZPITALA

Już piąty raz szpital w Biskupcu znajduje się w czołówce najlepszych polskich szpitali akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, który w konkursie „Bezpieczny Szpital 2017”zajął 6. miejsce na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (82. miejsce w krajowej "złotej setce") jako wielospecjalistyczny szpital zabiegowy, otrzymał niedawno po raz piąty status Szpitala Akredytowanego. W grudniu 2017r. akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) przyznał szpitalowi Minister Zdrowia. Akredytacja przyznawana jest każdorazowo na trzy lata za spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w zakresie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych. Szpital powiatowy uzyskał tym razem łączną ocenę 85%.
Uroczyste wręczenie akredytacji odbyło się 13 kwietnia 2018r. Z rąk kierownika Działu Standardyzacji CMJ Andrzeja Warunka odebrał ją dyrektor szpitala Marek Pietras.

Akredytacja jest wyrazem uznania za trud włożony przez lata w rozwój biskupieckiego szpitala i podnoszenie jakości świadczonych tam usług, co skutkuje rosnącą liczbą pacjentów również spoza obwodu leczniczego (w roku 2017 ponad 57,8%) oraz niezwykle wysokim poziomem ich satysfakcji (98,7% w roku 2017).

Przyznanie certyfikatu poprzedziła trzydniowa wizyta akredytacyjna (11–13 grudnia 2017 r.). Zespół wizytatorów zewnętrznych z Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa dokonał oceny poziomu spełnienia przez biskupiecki szpital wymagań zawartych w Standardach Akredytacyjnych. Ubieganie się o certyfikat akredytacyjny jest dużym wyzwaniem, wymaga ogromnego trudu i zaangażowania wszystkich pracowników szpitala. Analizy wymagane przy akredytacji dotyczą najważniejszych zagadnień, np. monitorowania zakażeń szpitalnych, odległych skutków zabiegów, przyczyn zgonów pacjentów. Ponadto systematyczna analiza danych pochodzi nie tylko z praktyki klinicznej, ale bezpośrednio od pacjentów. Według głównych standardów wyróżniona jest ocena pracy, która dotyczy także kompletnej i zgodnej z prawem dokumentacji medycznej.

Podniesienie rangi szpitala w Biskupcu i jego prężny rozwój nie byłyby możliwe bez przeznaczenia odpowiednich środków na cele jego modernizacji i rozbudowy. Dlatego Powiat Olsztyński przeznacza znaczące środki m.in. na inwestycję budowy, rozbudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni oraz OAiIT. Dofinansowanie Powiatu dla szpitala na ww. inwestycję w latach 2015-2019 wyniesie w sumie ponad 17 mln zł.