Kolejne środki dla strażaków z powiatu

Mowa o 65 tys. zł, które Powiat Olsztyński przeznaczył na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotację otrzymają druhowie ochotnicy z Bredynek, Dobrego Miasta, Olsztynka i Waplewa.

- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wnioskowały o środki na doposażenie w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych. OSP z Bredynek, Dobrego Miasta i Olsztynka z dotacji Powiatu kupią pneumatyczne skokochrony, które znacząco usprawniają działania ewakuacyjne w trakcie akcji gaśniczych, szczególnie z wyższych kondygnacji budynków i w sytuacji utrudnionego dostępu samochodu specjalnego z drabiną lub podnośnikiem. Taki sprzęt podniesie też poziom zabezpieczenia samych strażaków pracujących na wysokości. Szybsze podjęcie akcji ratowniczo-gaśniczej to jednocześnie zmniejszenie emisji gazów do środowiska, a właśnie o to nam chodzi, by wesprzeć takie zadanie, które zwiększy potencjał ratowniczy OSP, a co za tym idzie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, a jednocześnie będzie miało dobry wpływ na ochronę przyrody – argumentuje starosta Małgorzata Chyziak. Na zakup skokochronów jednostki otrzymają po 20 tys. zł.

Dotację w wysokości 5 tys. zł otrzyma z kolei OSP w Waplewie, która wnioskowała o środki na zakup wentylatora oddymiającego. Sprzęt pozwoli na oddymienie pomieszczeń i dotarcie wody bezpośrednio do ogniska pożaru. Szybsze zlokalizowanie źródła ognia skraca czas jego trwania, a przez to zmniejsza emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Wszystkie wnioski złożone do powiatu otrzymały pozytywną opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.