Kapliczka w Swobodnej odzyska dawny blask

Już wkrótce pochodząca z XIX wieku, wolnostojąca kapliczka przydrożna w Swobodnej odzyska dawny blask. Umożliwi to dofinansowanie pozyskane przez Powiat Olsztyński z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Umowa zawarta przez samorząd z reprezentowanym przez resort kultury Skarbem Państwa umożliwi realizację zadania pod nazwą "Swobodna, kapliczka przydrożna (koniec XIX w.): naprawa dachu i wieżyczki, oczyszczenie z korozji, oczyszczenie tynku, uzupełnienie ubytków tynku, malowanie powierzchni tynkowanych". Samorząd wziął udział w konkursie w ramach programu MKiDN "Ochrona zabytków" na 2022 rok, którego głównym celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych, ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 64,7 tys. zł. Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków zabezpieczy kwotę 50 tys. zł, wkład własny Powiatu stanowi zaś 14,7 tys. zł. Prace naprawcze obejmą m.in. oczyszczenie kapliczki, naprawę dachu, wieżyczki i wiatrownic, oczyszczenie z produktów korozji krzyża wieńczącego kapliczkę, stalowej kraty i elementów mechanizmu podwieszenia dzwonu, uzupełnienie ubytków w tynku i malowanie powierzchni tynkowanych. Dzięki temu obiekt zostanie zabezpieczony przed nieodwracalnymi zmianami i degradacją zabytkowej substancji. Konserwacja ma się zakończyć do końca listopada bieżącego roku.

W 2021 r. Powiat Olsztyński razem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków rozpoczął współpracę instytucjonalną w celu długoterminowych działań ratujących kapliczki warmińskie na Szlaku Świętej Warmii w powiecie olsztyńskim. Analiza potrzeb w tym obszarze wykazała, że warmiński krajobraz kulturowy tworzą wsie i liczne gospodarstwa indywidualne oraz kapliczki, które społeczność lokalna wykorzystuje do celebrowania obrządków religijnych, kultywowania tradycji regionu oraz integracji mieszkańców. Kapliczki są obiektami ważnymi także z punktu widzenia turystyki pielgrzymkowo-religijnej, która jest rozpowszechniona na terenie Warmii.

Powiat Olsztyński i 6 gmin z jego obszaru: Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Stawiguda, Purda, Świątki oraz Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawarli porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac konserwatorskich przy 20 kapliczkach na Szlaku Świętej Warmii w latach 2021-2022”. W wyniku jego realizacji powstała dokumentacja konserwatorska, która umożliwi renowację 20 kapliczek warmińskich.

Clipboard01