Kapliczka odzyskała blask

6 października zakończyły się prace konserwatorskie kapliczki w Marcinkowie. Polegały one przede wszystkim na usunięciu zabrudzeń, roślinności rosnącej wokół, oczyszczeniu stalowego krzyża wieńczącego kapliczkę, a następnie jego pomalowaniu. Uzupełniono ubytki w cegłach barwną zaprawą, a tynki pomalowano na biało. Istniejące okno zakwalifikowano jako historyczne, więc poddano je konserwacji — oczyszczono, wzmocniono konstrukcję, uzupełniono ubytki kitami i flekami z drewna dobranego maksymalnie możliwie do oryginału, wymalowano stolarkę w kolorze pierwotnym. Prace były wynikiem umowy między Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie a Powiatem Olsztyńskim na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Całkowita wartość zadania wynosi 22 609,37 zł. Dotacja celowa – 20 000 zł. Wkład własny Powiatu – 2 609,37 zł.

...................................

Już wkrótce pochodząca z XIX wieku, wolnostojąca kapliczka przydrożna w Swobodnej odzyska dawny blask. Umożliwi to dofinansowanie pozyskane przez Powiat Olsztyński z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.