Jesteśmy jednymi z najlepszych

21.04.2023
Fot. warmia.mazury.pl

Jednym z wyróżnionych podczas tegorocznej, jubileuszowej – XX Gali Laurów „Najlepszym z Najlepszych” jest Starostwo Powiatowe w Olsztynie. W kategorii Turystyka otrzymało to zaszczytne wyróżnienie za Szlak Świętej Warmii – „pierwszy kompleksowy, multimedialny projekt promocyjny regionu realizowany od 1 czerwca 2020 rok”.

– To dla nas ważne wyróżnienie potwierdzające po raz kolejny, że projekt, który konsekwentnie realizujemy już trzeci rok to dobry pomysł na rozwój naszego regionu – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Cieszę się, że pan marszałek i kapituła Lauru oceniają nasze starania związane z promocją naszej Świętej Warmii i także w ten sposób zachęcają nas do dalszej pracy.

Szlak Świętej Warmii to idea wykorzystania potencjału Warmii dla jej rozwoju gospodarczego poprzez wielopłaszczyznowe współdziałanie różnych środowisk; samorządów, lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych na rzecz wyeksponowania najcenniejszych zabytków, upowszechnienia miejsc kultu religijnego, atrakcji turystycznych i bazy gastronomiczno-hotelarskiej zmierzające do zwiększania ruchu turystycznego w regionie. Jednocześnie jest to już też identyfikująca marka regionu, łącząca także inne marki, jak „Jan Paweł II”, „Szlak Świętego Jakuba”, „Mikołaj Kopernik” oraz „Cittaslow”. Obecnie Szlak to także marka własna coraz większej liczby produktów regionalnych.

Od tego roku jest on już realizowany przez Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii skupiające 33 jednostki samorządu terytorialnego regionu.

Lista wyróżnionych