Inwestycje termomodernizacyjne Powiatu Olsztyńskiego

Termomodernizacja - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplne w danym obiekcie budowlanym. Powiat Olsztyńskim również zadbał o zaoszczędzenie energii cieplnej poprzez szereg prac termomodernizacyjnych w 10 swoich jednostkach organizacyjnych.

W ramach dwóch projektów "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej Powiatu Olsztyńskiego" i "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego" zmodernizowano 10 obiektów powiatu.

W ramach programu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej Powiatu Olsztyńskiego" zmodernizowano:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

2. Zespół Szkół w Biskupcu

3. Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kruzach

Projekt realizowano w latach 2008 - 2009 gdzie wartość całego projektu wyniosła 3 533 000,00 zł zaś kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 1 020 000,00 zł.

W ramach projektu wykonano m. in. następujące roboty: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektów (ścian, stropów i stropodachów), wymianę zniszczonej stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o., c.w.u., wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, montaż instalacji solarnej, wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę, instalacja pompy ciepła powietrze-woda.

W ramach drugiego projektu: "Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego" zmodernizowano:

1. Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach

2. Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie

3. Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście (w trakcie realizacji)

4. Dom Dla Dzieci "Nad Jeziorem" w Olsztynku

5. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście

6. Zamiejscowe stanowisko pracy w Biskupcu - Referat Komunikacji i Transportu

Całkowita wartość projektu to 10 783 280,25 zł przy czym dla lidera projektu (Powiat Olsztyński) przypadło 2 015 363,00 zł z czego 604 608,90 zł to dofinansowanie ze strony NFOŚiGW.