III Turniej Bocce Powiatu Olsztyńskiego

Tradycją się staje, że we wrześniu w Żardenikach organizowany jest Turniej Bocce Powiatu Olsztyńskiego. Trzecia edycja zawodów odbyła się 26 września 2017 r.. Organizatorami byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. W turnieju bocce wzięli udział sportowcy z Domu Pomocy Społecznej w Barczewie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście, Domu Pomocy Społecznej w Grazymach, Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach, Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie, Środowiskowego Domu Samopomocy „7 Niebo” w Piotraszewie oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żardenikach. Zawodnicy walczyli w rozgrywkach indywidualnych w pięciu grupach startowych. Największe emocje wzbudziły jednak rozgrywki drużynowe.

Wyniki:
- I miejsce o puchar III Turnieju Bocce Powiatu Olsztyńskiego - drużyna z Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie
- II miejsce - drużyna z Domu Pomocy Społecznej w Barczewie
- III miejsce - drużyna z Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.

III Turniej Bocce Powiatu Olsztyńskiego był współfinansowany ze środków Powiatu Olsztyńskiego.