III Sesja Rady Powiatu w Olsztynie – komunikat

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 12:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się III Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2018 roku.
6. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2019.
7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2019-2039.
8. Emisja obligacji komunalnych przez Powiat Olsztyński.
9. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
10. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
12. Funkcjonowanie szkół i placówek na terenie powiatu olsztyńskiego.
13. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego.
14. Powołanie rad społecznych szpitali.
15. Utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Gospodarstwie Rybackim.
16. Przystąpienie Powiatu Olsztyńskiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia”.
17. Powołanie Komisji Statutowej.
18. Rozpatrzenie skargi.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Sesji.