I Warmińskie Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii

30.08.2023

Przed nami I Warmińskie Forum Gospodarcze Szlaku Świętej Warmii. Jego organizatorami są Powiat Olsztyński, Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów — Szlak Świętej Warmii, Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej. Wydarzenie odbędzie sie 5 września 2023 w hotelu Marina Club w Sile.

Podczas spotkania warmińskich samorządowców i przedsiębiorców spróbujemy odpowiedzieć na cztery kluczowe pytania. Po pierwsze: w jaki sposób powiązać przedsiębiorczość mikro, małą i średnią z turystyką pieszą, rowerową, kajakową, pielgrzymkową? Po drugie: w jakim kierunku powinniśmy rozwijać turystykę pielgrzymkową? Po trzecie: na czym opieramy know-how Szlaku Świętej Warmii? Po czwarte: jaka powinna być formuła przyszłych i wieloletnich forum, aby spełniała oczekiwania wielu stron obrotu gospodarczego powiązanego z turystyką w naszym regionie?

Celem Forum jest poszerzenie wiedzy i możliwości dotyczących możliwości rozwoju biznesu, dzięki turystyce przy Szlaku. Forum kierowane jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących biznes na Warmii, zarówno mikro, mały, jak i duży. Podczas tego spotkania warmińscy samorządowcy i przedsiębiorcy będą dyskutować o tym, jak przyciągnąć na Warmię turystów nie tylko w sezonie, ale także poza nim oraz jak powiązać tę turystykę z biznesem. Chcemy, aby Forum było miejscem, gdzie regularnie spotykają się ludzie, którym Warmia w duszy gra. Którzy chcą, aby Warmia zyskała jeszcze większy rozgłos i jeszcze większe możliwości rozwoju.
 
Szlak Świętej Warmii to projekt gospodarczy zrzeszający 33 samorządy z terenu Warmii i sąsiadujących samorządów. Ideą jest wytyczenie i wdrożenie na Warmii szlaków turystyki pielgrzymkowej, wzorując się na Camino de Santiago na terenie całej Europy, a szczególnie na tych częściach szlaku wiodących przez północną Hiszpanię (Cantabrię i Galicję). Szlaki pielgrzymkowe zyskują na popularności w całej Europie, a my z naszym Szlakiem wpisujemy się w ten trend.
 
Forum ma charakter zamknięty (na zaproszenia). Jeśli zatem jesteś zainteresowany, zadzwoń pod nr 502 499 525, a otrzymasz zaproszenie.
Rozpoczynamy o 9.00 rejestracją, a zakończenie planujemy ok 16.00.