Gotowi na zimę

Pomimo wyjątkowo ciepłej aury jak na listopad, w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się rozszerzone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak co roku omawiano przygotowanie administracji samorządowej oraz służb zespolonych powiatu olsztyńskiego do zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zimowym.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służby drogowej, policji, straży pożarnej, nadzoru budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu olsztyńskiego oraz ich przedstawiciele.

– Standard utrzymania dróg 4+, który funkcjonuje w naszym powiecie od 2016 roku okazał się bardzo skuteczny. Zwiększyło się bezpieczeństwo i dlatego też postanowiliśmy przy nim pozostać również w tym roku. W miejscach, gdzie występują zawieje śnieżne rozłożonych zostanie 3725 mb siatki – relacjonował dyrektor PSD Artur Bal.

Kolejnym omawianym tematem był zakres świadczeń społecznych dla osób potrzebujących. – Jak co roku w okresie zimowym zwiększamy liczbę patroli policji w miejscach, w których przebywają bezdomni, takich jak ogródki działkowe, pustostany czy kanały ciepłownicze. Zaktualizowaliśmy także i udostępniliśmy funkcjonariuszom wykaz schronisk, w których osłonę przed zimnem otrzymają wszyscy potrzebujący – mówił z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie mł. insp. Robert Zalewski. – W czasie ferii zimowych z kolei funkcjonariusze przeprowadzać będą działania mające ostrzegać młodzież przed zagrożeniami zimowymi.

– Dokonaliśmy przeglądu sprzętu. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej są przygotowane do okresu zimowego – powiedział z-ca komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Sergiusz Dłuski. – Należy także pamiętać, że w czasie zimy rośnie niebezpieczeństwo zatrucia się tlenkiem węgla.

Podczas spotkania omówione zostały również obowiązki właścicieli wobec zimowych zagrożeń dla budynków i obiektów budowlanych, związanych z opadami śniegu, nawisami śnieżnymi oraz niewłaściwym korzystaniem z przewodów kominowych i wentylacyjnych.