Gotowi na zimę

Choć za oknem temperatury wciąż jeszcze na plusie, służby powiatowe rozpoczęły przygotowania do zimy. 13 października w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się rozszerzone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele służby drogowej, policji, straży pożarnej, nadzoru budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, burmistrzowie i wójtowie gmin. Ze złożonych przed starostą olsztyńskim raportów wynika, że zarówno sprzęt, jak i strategie działania służb są sprawdzone i gotowe na nadejście zimy.

– Dokonaliśmy już przeglądu sprzętu, Powiatowa Służba Drogowa zawarła już umowy z firmami zewnętrznymi. W tym roku wprowadzamy na wybranych drogach powiatowych standard 4+. W głównej mierze dotyczy on sposobu zmniejszania śliskości jezdni - droga po odśnieżeniu posypywana jest na całej długości. Przygotowane mamy również siatki przeciwśniegowe o łącznej długości około 5 kilometrów – relacjonował Artur Bal, dyrektor PSD. – Czas gotowości służb od momentu zgłoszenia wynosił będzie maksymalnie 90 minut.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o problemie osób bezdomnych. W okresie zimowym większość z nich przenosi się na teren większych miast, gdzie zapewnione mają noclegownie. – Opieka nad osobami bezdomnymi jest zadaniem gmin, powiatowe jednostki są jednak przygotowane, żeby w sytuacjach ekstremalnych zapewnić potrzebującym ciepły posiłek – mówił Arkadiusz Paturej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Włodarze gmin są także gotowi w tym zakresie. – Posiadamy 35 miejsc noclegowych z zapleczem sanitarnym – powiedziała Katarzyna Nowakowska zastępca burmistrza Biskupca.

W Barczewie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni osobom potrzebującym ciepłe posiłki, odzież i obuwie. Gmina Kolno z kolei nawiązała współpracę z Domem Noclegowym w Bartoszycach.

Policja swoje działania jesienno-zimowe ukierunkowuje na niesienie pomocy osobom starszym, samotnym i bezdomnym. – W celu zapobiegania utraty życia i zdrowia, zwiększona zostanie ilość patrolowanych obszarów, szczególnie w miejscach takich jak kanały ciepłownicze, pustostany, czy ogródki działkowe – mówił mł. insp. Marek Kuśmierczyk, z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. – W czasie ferii zimowych z kolei przeprowadzimy działania „Bezpieczne Ferie”, podczas których przygotowywać będziemy dzieci do wypoczynku zimowego.

Straż pożarna jest akurat w trakcie przeprowadzania w szkołach działań edukacyjnych związanych z zatruciem tlenkiem węgla. St. bryg. Marek Eljasiak, z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, przedstawił informacje na temat sprzętu, jakim dysponują jednostki OSP i możliwości interwencji w czasie zimy.