Gmina Jonkowo z komunikacją publiczną

Wszystko wskazuje na to, że tym razem przetarg zostanie rozstrzygnięty i już w 2019 roku gmina Jonkowo uruchomi komunikację publiczną do Olsztyna.

Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada. W przetargu gmina planuje zakup dwóch autobusów o długości 8,1 m, które będą obsługiwały m.in. Warkały, Giedajty, Wrzesinę, Porbady, Godki, Węgajty, Jonkowo, Mątki i Wilimowo. Na pozostałych trasach planowane jest rozpisanie przetargów na dofinansowanie komunikacji publicznej. Dotyczy to m.in. miejscowości Wołowno, Szałstry, Gamerki Wlk., Nowe i Stare Kawkowo oraz Pupki.