Gmina Biskupiec - Euro Gminą

Podczas tegorocznej III Ogólnopolskiej Gali Gospodarczej, która odbyła się dnia 22 maja w Warszawie, a której patronował V-ce Prezes Rady Ministrów, Minister  Gospodarki  Janusz  Piechociński oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Gmina Biskupiec otrzymała statuetkę. Wyróżnienie zostało przyznane jako potwierdzenie spełnienia wymagań najlepszych gmin Unii Europejskiej.

- Gmina Biskupiec jest jedyną z województwa warmińsko-mazurskiego, która otrzymała w tym roku statuetkę z rąk premiera - mówi Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca.

Podczas Gali wyróżnienia otrzymały najbardziej kreatywne samorządy, które znacząco  przyczyniły  się do  kształtowania  dobrego  wizerunku  Polski  na arenie  Unii Europejskiej.   Nagrodzone zostały gminy, które promują dobre praktyki, aktywność i przedsiębiorczość jednostek samorządowych oraz pokazują, że systematyczna  praca i  zaangażowanie  przekładają się na  szybszy rozwój nawet najmniejszych miast i gmin.