Festiwal Jacka Kaczmarskiego odwołany

Z przykrością informujemy, że z powodu epidemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń, VI Ogólnopolski Festiwal Twórczości im. Jacka Kaczmarskiego w kategorii: piosenka, pierwotnie  przeniesiony  z 13 marca na 5 czerwca  2020 r., zostaje odwołany.

Jak informuje dyrekcja Zespołu Szkół i I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, które jest organizatorem konkursu, nadesłane prace plastyczne zostaną ocenione, a wyniki podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły do 8 czerwca 2020 r. Dyplomy i nagrody wyróżnionym uczestnikom festiwalu zostaną wysłane pocztą na adres szkoły podany w zgłoszeniu.