Ekologiczna inwestycja w Brąswałdzie zakończona

_
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Nowoczesny, ekologiczny i wykorzystujący odnawialne źródła energii – tak można scharakteryzować projekt zrealizowany w budynku użyteczności publicznej w Brąswałdzie, polegający na kompleksowej modernizacji systemu grzewczego z zastosowaniem OZE.

_

Dnia 26 sierpnia 2010 roku Powiat Olsztyński w partnerstwie z Gminą Dywity zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE”. Całkowity koszt  realizacji zadania wynosi ponad 450 tysięcy złotych, z czego ponad 300 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.  Pozostały koszt pochodzi z budżetu Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Dywity.  Prace w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonała firma WODMIAR Wiśniewscy Sp. J. z siedzibą w Olsztynie.
Przedmiotem projektu była modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii w budynku użyteczności publicznej. W tym celu zakupiono i zamontowano pompę ciepła z gruntowymi pionowymi sondami z modułem zdalnego sterowania NWPM oraz kocioł na paliwo stałe, drewno opałowe, pellets. Uzupełnieniem źródła ciepła jest dobrany układ pięciu kolektorów słonecznych płaskich.

_

Po modernizacji, system grzewczy w budynku będzie miał mniej degradujący wpływ na środowisko, a bezpośrednim skutkiem zastosowania biomasy będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery. Dodatkowo niepodważalną zaletą zastosowania kolektorów słonecznych jest ograniczenie kosztów związanych z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Zastosowane zmiany przyczyniły się do stworzenia efektywnego i wysokosprawnego systemu grzewczego, zwiększenia funkcjonalności systemu sanitarnego oraz oszczędności w funkcjonowaniu obiektu poprzez wykorzystanie instalacji solarnej i wykonanie instalacji c.w.u.
Warto wspomnieć, iż to nie pierwsza  inwestycja Powiatu z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, która pozwoli wdrożyć jeden z najnowocześniejszych systemów grzewczych w naszym regionie. W 2012 roku zakończono podobne przedsięwzięcie mające na celu łączenie dostępnych odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.

_


 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013