E-usługi dla mieszkańców

logotypy-710335

Polacy coraz chętniej korzystają z Internetu, a przede wszystkim z e-usług. Dziś już wiele spraw urzędowych można załatwić online. Także Powiat Olsztyński umożliwił swoim interesantom korzystanie z takiej platformy, a wszystko dzięki projektowi „E-administracja w powiecie olsztyńskim”.

Bezstresowo, bez wychodzenia z domu i o każdej porze można dziś załatwić swoje sprawy, wypełnić dokumenty. W Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie i w Powiatowej Służbie Drogowej działa bowiem „Portal e-usług”. Urząd, chcąc oferować tego typu udogodnienia, musiał zmodernizować sieć LAN, wyposażyć i unowocześnić serwerownię. Konieczne było też pozyskanie specjalistycznego oprogramowania do interakcyjnej obsługi interesantów oraz zakup 104 zestawów komputerowych.

— Zakupiony sprzęt przyczynił się do znaczącego skoku technologicznego w zakresie systemu informatycznego starostwa, dzięki któremu wzrosła wydajność i bezpieczeństwo przetwarzania danych, a to bardzo ważna informacja dla naszych petentów — przekonuje Andrzej Abako, starosta olsztyński.

To też z myślą o nich została stworzona platforma z 18 usługami elektronicznymi dla obywateli. Jest prosta i intuicyjna. Wszystkie e-usługi po to, by łatwiej je było znaleźć, są pogrupowane w kategorie tematyczne. Mieszkaniec, by móc z nich skorzystać, musi założyć konto na nowej platformie i posiadać cyfrową tożsamość, czyli profil zaufany. Kolejny udogodnieniem dla interesantów są konsultacje społeczne, dzięki którym będą mogli podzielić się swoją opinią, stanowiskiem, pomysłem.

Urzędnikom natomiast w pracy pomaga system elektronicznego obiegu dokumentów — EZD. Zapewnia on dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów, a także kontroluje stan realizacji spraw, usprawniając w ten sposób obsługę klientów. Dopełnieniem wszystkich działań było przeszkolenie 230 pracowników z wprowadzanych systemów.

Platforma pomocna jest też w kontaktach z Powiatową Służbą Drogową, która zajmuje się na co dzień utrzymaniem i modernizacją dróg powiatowych. System posiada cyfrowe dane terenowe na temat sieci dróg powiatowych, które pozwalają za pośrednictwem specjalnej przeglądarki na wykonywanie podstawowych pomiarów drogi — długości, szerokości, powierzchni, wysokości, odległości od osi jezdni, ocenę wizualną stanu nawierzchni drogi bez konieczności wyjazdu w teren. Całość rozwiązania stanowi innowacyjne podejście do zarządzania infrastrukturą drogową. Realizacja projektu pozwoliła również na udostępnienie za pomocą API informacji sektora publicznego obejmujące dane transportowe, środowiskowe i geoprzestrzenne.

– E-usługi dziś stały się wręcz koniecznością. Pracownicy starostwa, PCPR i PSD, jak i mieszkańcy powiatu, zdają sobie sprawę z korzyści płynących z tego sposobu załatwiania spraw. Pierwsi bez problemu potrafią wypełniać swoje obowiązki w przestrzeni wirtualnej, interesanci natomiast z chęcią korzystają już z dostępnych naszych e-usług. Jestem pewny, że osiągnęliśmy zamierzony cel, którym jest poprawa jakości i efektywności świadczonych przez nas usług publicznych oraz procesów administracyjnych związanych z ich świadczeniem – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.
Projekt „E-administracja w powiecie olsztyńskim” zrealizowany został na podstawie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim na jego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obejmował Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie (PSD) i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (PCPR).

Portal e-usług - wejdźcie na stronę konsultacje.powiat-olsztynski.pl/pl/e-uslugi

Clipboard01

Clipboard05

Clipboard02