Dzień Strażaka

W Dniu Strażaka składamy serdeczne życzenia całej społeczności strażackiej, zarówno zawodowej, jak i ochotniczej.  Bycie strażakiem to nie tylko praca, ale rodzaj misji, służby drugiemu człowiekowi, wykonywanej często w sytuacjach zagrożenia własnego życia. To też nieustanne  samokształcenie i doskonalenia umiejętności, a przy tym ciężka praca wymagająca doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej.
Dziękując za ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu olsztyńskiego, życzymy wszystkim strażakom spokojnej pracy i bezpiecznych powrotów do domu.