Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Od 14 lat w Polsce i na Węgrzech obchodzony jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Pamięć o wspólnym dziedzictwie kulturowym obu narodów pielęgnuje też samorząd Powiatu Olsztyńskiego. 23 marca starosta Andrzej Abako, wicestarosta Joanna Michalska oraz Artur Wrochna, członek zarządu złożyli kwiaty pod „tablicą węgierską” wyeksponowaną na budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Na masztach przed urzędem obok flagi Rzeczypospolitej Polskiej pojawiły się narodowe barwy Węgier.

- Pielęgnowanie dobrych stosunków polsko-węgierskich jest dla nas ważne, nie tylko z racji miejsca, w którym samorząd Powiatu ma siedzibę, ale też z powodu licznych śladów węgierskich na tutejszej ziemi. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach z przedstawicielami Węgier i mamy już za sobą kilka inicjatyw popularyzujących nasze wspólne dziedzictwo. Obecnie realizujemy projekt pod nazwą „Węgierskie ślady na Warmii”, w ramach którego powstał film na ten temat. Wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym im. Stefana Roweckiego „Grota” w Olsztynie i przy zaangażowaniu finansowym Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie udało się z kolei wydać książkę o podobnym tytule. W tej chwili wraz z Węgierskim Instytutem Kultury przygotowujemy mapę szlaku turystycznego pn. „Węgierskie ślady na Warmii”. Planujemy także wystąpić do marszałka województwa o grant na stworzenie poświęconej temu tematowi strony internetowej. Co roku w październiku upamiętniamy wydarzenia z 56 r., ale też, jak widać, ciągle idziemy naprzód w zacieśnianiu przyjaźni polsko-węgierskiej i propagowaniu wspólnej historii, która ma swoją kontynuację w teraźniejszości – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

12 marca 2007 r. parlament Węgier uznał datę 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Za było 324 posłów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Cztery dni później analogiczną uchwałę podjął przez aklamację polski Sejm. Tradycyjna przyjaźń węgiersko-polska jest ciągle żywa.